Nhân dip nghỉ lễ 30/04 – 1/5/2015 Công đoàn bộ phận Phòng bảo vệ đã tổ chức cho các thành viên Công đoàn đi thắp hương tại mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình. Cùng đi với các thành viên công đoàn có phó trưởng phòng Trần Châu Thành trực tiếp chỉ đạo và dẫn đoàn, đúng 11h đoàn có mặt tại điểm đăng ký để vào thắp hương cho Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Kết thúc buổi thắp hương tại mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, cac thành viên công đoàn rất súc động và có ý nghĩa vào dịp nghỉ lễ 30/4 do công đoàn phòng tổ chức cho các thành viên công đoàn đi thắp hương.

Sau đây là một số hình ảnh các thành viên công đoàn đi thắp hương tại mộ Đại Tướng.

IMG_20150401_5.jpg