BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đơn vị : Phòng Bảo Vệ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 40

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 5/6/2017 đến ngày 11/6/2017)

Chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Hữu Thanh; Đ/c Trần Châu Thành Phó trưởng phòng Trực tiếp điều hành. Lịch trực của phòng.

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chỉ đạo

Thực hiện nhiệm vụ

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 5/6/2017

 

08:00

Họp bàn tổ chức Lễ mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Ngày Đại dương thế giới 8/6và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 01 - 08/6/2017

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, KH&HTQT, HCTH, KH-TC, Đào tạo, QTĐT, Bảo vệ, Y tế, Đoàn TN, Hội SV; Đại diện Lãnh đạo các khoa/viện, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Ba, ngày 6/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 7/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 8/6/2017

 

07:30

Hội nghị giao ban cơ quan tháng 6/2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; TB TTrND; Thư ký HĐ trường ,Trưởng Bộ phận một cửa; TLĐT, CVVP các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 9/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 10/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 11/6/20117

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Trực an ninh trật tự trong khuôn viên toàn trường theo phân công nhiệm vụ

Ca 1 từ 6h -14h.

Ca 2 từ 14h -22h.

Ca 3 từ 22h -6h.

 

 

Ghi chú