BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đơn vị : Phòng Bảo Vệ

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 38

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017)

Chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Hữu Thanh; Đ/c Trần Châu Thành Phó trưởng phòng Trực tiếp điều hành. Lịch trực của phòng.

 

Thời gian

Nội dung

Chỉ đạo

Thực hiện nhiệm vụ

 

Thứ Hai, ngày 22/5/2017

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 23/5/2017

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 24/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 25/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 26/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 27/5/2017

6:30

Bảo vệ Thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 theo kế hoạch

Trưởng phòng

Cán bộ phòng Bảo vệ

 

Chủ nhật, ngày 28/5/20117

6:30

Bảo vệ Thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 theo kế hoạch

Trưởng phòng

Cán bộ phòng Bảo vệ

 

Cả tuần

Trực an ninh trật tự trong khuôn viên toàn trường theo phân công nhiệm vụ

Ca 1 từ 6h -14h.

Ca 2 từ 14h -22h.

Ca 3 từ 22h -6h.

 

Ghi chú