BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Đơn vị : Phòng Bảo Vệ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 39

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017)

 

 

 

Chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Hữu Thanh; Đ/c Trần Châu Thành Phó trưởng phòng Trực tiếp điều hành Lịch trực của phòng.

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 29/5/2017

 

14:30

Họp tổng kết Phòng Bảo vệ

Đ/c Trưởng phòng

Cán bộ phòng Bảo vệ

Phòng làm việc nhà A0

 

Thứ Ba, ngày 30/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 31/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 01/6/2017

 

16:00

Nhà trường tổ chức Chương trình vui Tết Thiếu nhi

Đ/c Phạm Thị Bình -Trưởng Ban Nữ công

Đại diện Đảng ủy, BGH, Đoàn TN, Hội SV, BTV Công đoàn, Ban nữ công, Tổ trưởng Nữ công các đơn vị và tất cả các cháu là con của CBVC Nhà trường

Hội trường A

 

Thứ Sáu, ngày 02/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 03/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 04/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Trực an ninh trật tự trong khuôn viên toàn trường theo phân công nhiệm vụ

Ca 1 từ 6h -14h.

Ca 2 từ 14h -22h.

Ca 3 từ 22h -6h.

 

 

 

Ghi chú