Thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường học Phòng Bảo vệ đã Chủ động phối hợp với Công an Phường trường Thi, Công an Phường bến Thủy và các phòng ban, khoa đào tạo định hướng nắm bắt về tư tưởng chính trị nâng cao ý thức cảnh giác của người học và cán bộ nên tình hình an ninh trật tự trong tháng bảo đảm không để xây ra mât mát an toàn. Xe máy, xe ô tô để đúng nơi quy định không xẩy ra tình trạng để xe lộn xộn như trươc. Tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ, sinh viên chưa chấp hành tốt nội quy về an ninh trật tự trong trường học vẫn đang để xe máy không đúng nơi quy định.