Thực hiện công văn của Trường về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong kỳ thi THPT chuyên Đại học Vinh. Phòng Bảo vệ đã Chủ động phối hợp với Công an Phường trường Thi, Công an Phường bến Thủy và Công an Thành phố vinh nắm bắt về tư tưởng chính trị nâng cao ý thức cảnh giác của người học và cán bộ nên tình hình an ninh trật tự trong 2 ngày thi từ 9/6/2017 đến ngày 10/6/2017 cho thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh không để xây ra tình trạng mât mát an toàn cho kỳ thi. Xe máy, xe ô tô để đúng nơi quy định không xẩy ra tình trạng để xe lộn xộn làm ách tắc giao thông trong và ngoài cổng trường.