Ngày 25/4/2017 Phòng Bảo vệ đã đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022 thành công và đã bầu ra được ban chấp hành mới.Về tham dự cùng đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Phú - Trưởng phòng thanh tra ; đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Trưởng phòng Quản trị đầu tư, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, phụ trách công tác đời sống. Cùng toàn thể cán bộ phòng bảo vệ.

Một số  hình ảnh về đại hội.

1

 

2

3

4

5

6