BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đơn vị : Phòng Bảo Vệ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 47

NĂM HỌC 2016

 

Chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Hữu Thanh Trưởng phòng; Đ/c Trần Châu Thành Phó trưởng phòng Trực tiếp điều hành. Lịch trực của phòng.

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chỉ đạo

Thực hiện nhiệm vụ

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 11/7/2016

 

Sáng

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Chiều

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Tối

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Thứ Ba, ngày 12/7/2016

 

Sáng

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Chiều

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Tối

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Thứ Tư, ngày 13/72016

 

Sáng

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Chiều

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Tối

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Thứ Năm, ngày 14/7/2016

 

Sáng

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Chiều

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Tối

Trực chấm thi THPT Quốc gia

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ Phòng Bảo Vệ

Nhà A; Nhà B

 

Thứ sáu, ngày 15/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 16/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 17/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Trực ANTT trong khuôn viên toàn trường theo phân công nhiệm vụ

 

Ca 1 từ 6h -14h.

Ca 2 từ 14h -22h.

Ca 3 từ 22h -6h.

 

Ghi chú