BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đơn vị : Phòng Bảo Vệ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 01

KỲ HÈ 2016

(Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 31/7/2016)

 

Chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Hữu Thanh Trưởng phòng; Đ/c Trần Châu Thành Phó trưởng phòng Trực tiếp điều hành. Lịch trực của phòng.

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chỉ đạo

Thực hiện nhiệm vụ

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 25/7/2016

 

Ca 1; Ca2; Ca3

 

Trực an ninh trật tự trong khuôn viên toàn trường

Đ/c Trưởng phòng; Đ/c Phó phòng

Cán bộ phòng bảo vệ

Toàn trường

 

Thứ Ba, ngày 26/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/72016

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 28/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 29/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 30/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 31/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Trực an ninh trật tự trong khuôn viên toàn trường theo phân công nhiệm vụ

Ca 1 từ 6h -14h.

Ca 2 từ 14h -22h.

Ca 3 từ 22h -6h.

 

Ghi chú