Theo công văn số 1855/ĐHV – ĐT, về việc điều động cán bộ tham gia công tác tuyển sinh cho Đai học Quốc gia Hà Nội năm 2015. Căn cứ công văn số 46/TTKT ngày 08/05/2015 của hội đồng thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 và thông báo điều động cán bộ tham gia công tác tuyển sinh Đại hoc Quốc gia Hà Nội số 1497/ĐHV – ĐT và số 1544/ĐHV – ĐT của Hiệu trưởng Trường Đại học vinh. Phòng Bảo vệ đa điều động cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT cho kỳ thi diễn ra trong 3 ngày 30,31 tháng 05 và 01 tháng 06 năm 2015 thành công và an toàn cho kỳ thi không để xẩy ra tình trạng lộn xộn, mất mát trong khu vực thi