Theo công văn số 459/ĐHV – ĐT về việc điều động cán bộ tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016. Thực hiện công  văn của Giám đốc Trung tâm khảo thí đại học Quốc gia Hà Nội về việc phối hợp chuẩn bị cho kỳ thi.  Để đảm bảo công tác Tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 tại Trường đại học Vinh an toàn, đúng quy chế. Phòng Bảo vệ đã cứ cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ An ninh trật tự cho kỳ thi diễn ra trong 4 ngày từ ngày 05/05/2016 đến  ngày 08/05/2016 thành công và an toàn cho kỳ thi không để xẩy ra mất mát, tình trạng lộn xộn trong khu vực thi.