Chùm ảnh hội nghị cán bộ công nhân viên chức Phòng Bảo vệ

 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2016. Phòng bảo vệ đã tổ chức thành công hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm 2015- 2016

toàn cảnh hội nghị


một số hình anh hội nghị đại biểu của phòng đi dự hội nghị cán bộ công nhân viên chức của trường