DANH BẠ PHÒNG BẢO VỆ

 

Điện thoại: Máy lẽ 343.

Năm thành lập: 1959 (Đơn vị mới thành lập 04/04/2007)

Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, năm 2010

Tổng số cán bộ, viên chức: 14

 

1. Nguyễn Hữu Thanh, CĐQS, Trưởng phòng

Số 50, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3557395 (0913.046294), Emai: thanhnh@vinhuni.edu.vn, huuthanhdhv@yahoo.com

2. Trần Châu Thành, CN, Phó Trưởng phòng, Bí thư chi bộ

Số 23, ngõ 4, đường Võ Thị Sáu, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3552356 (0983.523056); Email: thanhtc@vinhuni.edu.vn

3. Trần Thị Hường, NV, TC, Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Số 8, ngõ 2, đường: Bạch Liêu, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3555978 (0979.104402)

4. Nguyễn Trọng Duyên, NV, CN

Số 11, ngõ 2, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.5551676 (0912.742446, 0936.707404)

5. Ngũ Duy Viên, NV, CN

Số 54, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3251057 (0915.125271); Emai: cotoiday0403@yahoo.com

6. Bùi Thị Thanh Hà, NV, SC

Số 09, ngõ 3B, đường Phong Định Cảng, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987.226505

7. Lê Văn Quang, NV, CN

(Tạm trú) Đường Hoàng Thị Loan, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.760939; Email: levanquangpro@gmail.com

8. Phạm Văn Thọ, NV, SC

Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0903.469349

9. Nguyễn Tiến Dũng, NV, CN

Phường Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.127887

10. Lê Tiến Thành, NV, ThS

K.6, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0947.078377; Email: thanhdhv78@yahoo.com, thanhlt@vinhuni.edu.vn

11. Nguyễn Văn Lan, TC, NV Bảo vệ

Khu Tập thể Trường Đại học Vinh Cơ sở 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01266.068193

12. Lê Công Kiểm, CN, NV Bảo vệ

Ngõ 10, đường Xuân Diệu, K3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0902.024578

13. Nguyễn Ngọc Tú, NV, SC

Đường Bạch Liêu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.545430

14. Nguyễn Phi Chiến, NV, TC

Đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.062678