Phòng Bảo vệ

Nguyễn Hữu Thanh
Trần Châu Thành
Trần Thị Hường
Ngũ Duy Viên
Nguyễn Trọng Duyên
Lê Công Kiểm
Nguyễn Thái Dũng
Lê Tiến Thành
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Phi Chiến
Lê Văn Quang
Bùi Thị Hà
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Văn Lan
Phạm Văn Thọ